Proposition

All betalning sker till Svenska Morganhästföreningen.
Betalning ska vara SMHF tillhanda senast 2023-07-20. BG 510-9251, Svenska Morganhästföreningen. Kontrollera att det totala beloppet stämmer med din anmälan, ange anmälarens namn + RIKS vid betalning.

Proposition RIKS 2023: