Nyheter

Inget riks i år heller!

Tillsammans med SMHF:s styrelse har vi tyvärr beslutat att ställa in även årets Morganriks. Vi i riksgruppen har naturligtvis noga följt utvecklingen av coronapandemin och varit medvetna om att den skulle kunna komma att tvinga oss till att ställa in men får nu ta ytterligare en liten paus. Vår förhoppning är att rikset kommer tillbaka till nästa år. Dock då med ny arrangörsgrupp och kanske på annan plats med andra domare. Mer info kommer säkert via FB och/eller SMHF:s hemsida.

Håll ut så ses vi så småningom.