Förstärkning sökes

Arrangemangörsgruppen har påbörjat arbetet att få till ett Morganriks 2023. Vetlanda 3-6 augusti. Från föregående årets Riks, ställde riksgruppen frågan till medlemmarna om de önskade ett riks 2023. Svaret JA. Följdfrågan gick ut till regionerna, om ansvar och utförande. Svaret blev JA. Vi ser gärna att regionsrepresentanten kallar till ett möte. Agendapunkt med årets Riks. … Fortsätt läsa Förstärkning sökes